روسیه در کرد

روسیه در کرد

روسیه موضوع کناره‌گیری اسد در ۲۰۱۷ را رد کرد

معاون وزیر خارجه روسیه کناره‌گیری رئیس‌جمهوری سوریه از قدرت در مارس ۲۰۱۷ را رد و تأکید کرد چنین موضوعی تاکنون در نشست‌های بین‌المللی وین درباره سوریه مطرح نشده است.

آهنگ جدید

خرید بکلینک