زمستان امتیازی مستاجران

زمستان امتیازی مستاجران

بازار زمستانی اجاره مسکن در تهران علاوه‌بر «برخورداری از ویژگی مشترک سه فصل اول 94»، با چهار تحول مثبت به نفع مستاجران نیز همراه شده است.

استخدام

ترانه