برچسب: بازاريابی، كشاورزی

بازاريابی، پای كشاورزی

بازاريابی، پای كشاورزی كشاورزي را در تاريخ عامل يكجا‌نشيني دانسته‌اند و فلات ايران نيز يكي از نخستين مهدهاي تمدن و يكجا‌نشيني بوده است. با اين همه اما اين عنصر … اس ام اس اس ام اس جدید

Read more