برچسب: بواتنگ ::

بواتنگ: درمقابل صبورم

بواتنگ: درمقابل صبورم بواتنگ: درمقابل نژادپرستی صبورمستاره بایرن خواهان تجدید نظر در برخی مفاهیم دوپهلوی آلمانی است که می‌توان از آنها نژادپرستی و تبعیض علیه سیاه‌پوستان را برداشت کرد. بواتنگ: درمقابل نژادپرستی صبورم ستاره بایرن خواهان تجدید نظر در برخی مفاهیم دوپهلوی آلمانی است که می‌توان از آنها نژادپرستی و تبعیض علیه سیاه‌پوستان را برداشت […]

Read more

امیدواری به ::

امیدواری به :: مدافع ملی‌پوش بایرن که به تازگی مصدوم شده می‌تواند امیدوار باشد به یورو2016 می‌رسد. آهنگ جدید قدیر نیوز

Read more

رومینیگه:جانشینی بواتنگ ::

رومینیگه:جانشینی بواتنگ :: باشگاه بایرن مونیخ قصد ندارد بازیکنی را به عنوان جانشین جروم بواتنگ در زمستان خریداری کند. دانلود موزیک کانون نماز

Read more