برچسب: سوخت شد

سامانه دوباره شد

سامانه دوباره شد سامانه سوخت دوباره بلاتکلیف شدطرح افزایش پلکانی قیمت بنزین در ساعت اولیه صبح روز گذشته با 132 رای تصویب شد، طرحی که قیمت بنزین را در صورت مصرف بالاتر از حدی … سامانه سوخت دوباره بلاتکلیف شد طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین در ساعت اولیه صبح روز گذشته با 132 رای تصویب […]

Read more