برچسب: قصدم بود،

قصدم بود، آدمکشی

قصدم بود، آدمکشی قصدم انتقام بود، نه آدمکشیجوان ۲۶ ساله‌ای که در جریان یک شوخی، مرد همسایه را به آتش کشیده بود، دیروز در نخستین جلسه تحقیق و بازپرسی مدعی شد که فکر نمی‌کرده یک شیشه نوشابه بنزین باعث مرگ همسایه‌اش شود. قصدم انتقام بود، نه آدمکشی جوان ۲۶ ساله‌ای که در جریان یک شوخی، […]

Read more