برچسب: نه خواهیم!

نه کلینتون؛ خواهیم!

نه کلینتون؛ خواهیم! نه ترامپ، نه کلینتون؛ هیچکدام را نمی خواهیم!نشریه هیل فاش کرد؛ نتایج نظرسنجی نشان می دهد، مردم آمریکا گزینه ای غیر از ترامپ و کلینتون را برای ریاست جمهوری می خواهند.۲۳:۴۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۹ تیر نه ترامپ، نه کلینتون؛ هیچکدام را نمی خواهیم! نشریه هیل فاش کرد؛ نتایج نظرسنجی نشان می […]

Read more