برچسب: افغانستان به

اصابت به افغانستان

اصابت به افغانستان اصابت خمپاره به مجلس افغانستانمقامات افغانستان از حمله خمپاره ای به ساختمان مجلس این کشور در کابل خبر دادند.۱۳:۴۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین اصابت خمپاره به مجلس افغانستان مقامات افغانستان از حمله خمپاره ای به ساختمان مجلس این کشور در کابل خبر دادند.۱۳:۴۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین اصابت خمپاره به […]

Read more